BioCops wil met kevers en mijten een eind maken aan invasieve exoten als watercrassula en de Japanse duizendknoop, maar het is de vraag of er genoeg geld voor is

De provincie Fryslân haakt aan bij het project BioCops, dat sinds dit jaar loopt en waarbij men zich inzet voor de bestrijding van waterplanten als de Aziatische duizendknoop, grote kroosvaren, watercrassula en grote waternavel. Die bestrijding gebeurt door plantenetende kevers en mijten. De aanpak is nieuw voor Europa maar wordt elders in de wereld met succes toegepast tegen invasieve plantensoorten.

In het Star Numanbosk bij Balk wordt de opmars van de exoot watercrassula met heetwaterbestrijding gestuit.

In het Star Numanbosk bij Balk wordt de opmars van de exoot watercrassula met heetwaterbestrijding gestuit.

Om het project van 4,5 miljoen euro te kunnen betalen, wil Wetterskip Fryslân (trekker van het BioCops-project) komende weken een aanvraag doen in Brussel. Om de aanpak te betalen moet 60 procent van de financiering uit Europese fondsen komen. Bij de subsidieronde van 2020 greep Wetterskip samen met de andere betrokken partijen mis. ,,Ondanks dat er veel enthousiasme en belangstelling is”, vertelt Henk Flikkema, projectcoördinator BioCops namens Wetterskip. Het project loopt tot 2026.

De overgebleven 40 procent (1,8 miljoen euro) moet van de deelnemers zelf komen: waterschappen, kennisinstituten en provincies. Onder meer de universiteiten van Leiden en Brussel en STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen, zijn betrokken bij het project. Afgelopen dinsdag maakte de provincie Fryslân bekend een halve ton bij te dragen. Maar ook dat bedrag is nog lang niet rond, vertelt Flikkema.

Leegzuigen

Op dit moment is het project op drie plekken in Nederland in gang gezet: in Zeist, Lage Mierde (op de grens met België) en Amsterdam. Daar wordt de Japanse duizendknoop bestreden met bladvlooien. Die vlooien vernietigen de plant niet, maar zuigen de knoppen van de duizendknoop leeg, waardoor de plant sterk geremd wordt in de groei. ,,Het plan was om het project nu breder uit te zetten, waaronder in Fryslân. Maar daarvoor is het wachten op de financiering.”

Later zal ook de watercrassula aangepakt worden met de galmijt, de waternavel met een kevertje dat uit Zuid-Amerika komt en de kroonsvaren met de snuitkever. De watercrassula is in Fryslân een grote plaag op Terschelling en de noodzakelijke bestrijding ervan kostte de provincie al miljoenen.

Invasieve exoot

Het Engels centrum voor internationale agricultuur en biowetenschap (Cabi) adviseert in het BioCops-project. De betrokken partijen hebben gezocht naar natuurlijke bestrijders die geen andere planten en gewassen aantasten, maar zich uitsluitend richten op de gehekelde invasieve exoot. Wat Flikkema betreft is de methode hoopvol en een beter alternatief dan bestrijdingsmiddelen. ,,We zien dat er steeds grotere drang ontstaat om chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken, omdat de schade van met name de Japanse duizendknoop zo groot is. Daar maken wij ons grote zorgen over, die bestrijdingsmiddelen komen in het oppervlaktewater.”