Blije bouwt in de geest van Joop Mulder de Terp van de Toekomst: het achtste wereldwonder, zegt ontwerper Ruud Reutelingsperger

Leerlingen van basisschool De Ikker hebben de contouren vastgelegd van de buitendijkse Terp van de Toekomst, die dit jaar nog uit het Wad zal verrijzen.

Landmeter Gysbert Visser markeert de contouren van de terp en geeft aan waar de kinderen mogen blijven staan.

Landmeter Gysbert Visser markeert de contouren van de terp en geeft aan waar de kinderen mogen blijven staan. Foto: Jan Spoelstra

Langzaam rijden twee trekkers woensdagochtend de buitendijkse kwelder bij Blije op, met op de aanhangers met hooibalen tientallen leerlingen van de Blijster basisschool. Een groepje paarden sjokt over de kwelder, daarachter koerst de veerpont richting Ameland. Aan de rand van de kwelder markeren twee graafmachines het terrein waar de Terp van de Toekomst komt te staan.

Als de kinderen eenmaal in het kweldergras zitten, neemt ontwerper Ruud Reutelingsperger van de Rotterdamse kunstenaarsgroep Observatorium het woord. „Men spreekt wel eens over de zeven wereldwonderen, zoals de Chinese Muur of de pyramides in Egypte. Die enorme bouwwerken beginnen altijd met een klein groepje mensen dat op het idee komt om een wereldwonder te maken. Nou jongens, ik geloof vandaag dat we hier een achtste wereldwonder gaan maken.”

En gauw verspreiden de leerlingen zich over het terrein, aan de hand van instructies van gemeentelijke landmeter Gysbert Visser. Ze vormen in een grote cirkel de contouren van de toekomstige terp. Op elke plek waar een leerling staat, wordt een piketpaaltje geslagen.

Reuring

De Terp van de Toekomst bij Blije is een van de landschapsprojecten die onder de vlag van stichting Sense of Place, en in de geest van de onlangs overleden culturele roerganger Joop Mulder, in het Waddengebied worden gerealiseerd. Het idee om een buitendijkse terp op te werpen, komt uit het dorp zelf. Al in 2011 werd in de dorpsvisie vastgelegd dat de Blijsters, net zoals de terpbewoners vroeger, weer meer met het gezicht naar de Waddenzee willen wonen, leven en werken. Ook wil Blije zo meer toeristische reuring naar het dorp brengen.

„Toen Joop Mulder van dat idee hoorde, zei hij: maak er dan ook een plek van waar iets bijzonder kan gebeuren, zoals een voorstelling of een bijeenkomst”, vertelt bestuurder Wendy Gooren van Sense of Place. Mulder bracht het dorp in contact met de kunstenaarsgroep Observatorium, die de terp als open paviljoen ontwierp.

„Het klikte goed tussen ons en de mensen hier, en dat hebben we jaren volgehouden, soms tegen beter weten in”, lacht Reutelingsperger. ,,Zo’n project kost heel veel tijd, energie en doorzettingsvermogen. Maar Joop zei altijd: je moet er eerst in geloven, en dan zul je het zien.”

Het project kreeg wat tegenslagen te verduren door financiële en organisatorische problemen bij Sense of Place, vertelt Tjitske Andringa van Dorpsbelang Blije. „Vergunningsaanvragen en subsidieaanvragen liepen niet goed, waarna het bestuur van Dorpsbelang het heft in eigen handen nam.”

Dat verhaal wil Gooren wel wat nuanceren. „De helft van de financiering heeft Sense of Place binnengehaald. Dorpsbelang heeft vervolgens subsidie bij het Waddenfonds aangevraagd.”

Broedseizoen

„Het is eigenlijk bijzonder dat we hier nu mogen komen, want het broedseizoen loopt nog tot 15 juli”, zegt Gooren. „Maar we hebben toestemming gekregen om een week eerder te beginnen.”

Nu de bouw van start is gegaan, zal de Terp van de Toekomst in drie maanden tijd worden voltooid. “Dat giet hiel hurd”, zegt Harry Feenstra, die al van meet af aan bij het project betrokken is. ,,Nije wike grave wy in hiel stik kwelder fan 400 by 400 meter ôf. Dêr meitsje wy de terp fan en it paad dat nei de seedyk ta giet. Ein nije wike leit de measte grûn te plak, tink ik. Dan ûntstiet der ek in nije kwelder dy’t de see sels makket.”

Feenstra verwacht dat de terp al in september klaar is. ,,Wy sitte noch wol mei de boppenste balken dy’t derop komme, want it is no op it stuit dreech om hout en materialen te krijen.” Verder is het nog een uitdaging om bouw met zo weinig mogelijk negatieve impact voor het natuurgebied uit te voeren, bijvoorbeeld door transporten in het gebied beperkt te houden.

Naar verwachting zal de Terp van de Toekomst volgend jaar officieel geopend worden en vooral in de zomermaanden toegankelijk zijn.