Blije wordt in 2023 centrum van landschapstriënnale

De zesde editie van de nationale landschapstriënnale, in 2023, wordt langs de Waddenkust gehouden. Tijdens het evenement vinden onder andere lezingen, exposities en culturele voorstellingen plaats die te maken hebben met de Waddenkust.

De Waddenkust

De Waddenkust Foto: Shutterstuck

Om de drie jaar staat er een ander gebied centraal tijdens de triënnale. Dit jaar zou dat het Noord-Brabantse Van Gogh Nationaal Park zijn, waarin onder andere Nationaal Landschap het Groene Woud is gelegen. Dit is echter verplaatst naar volgend jaar vanwege de coronacrisis. Het doel van de triënnale is het verbreden van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap.

Platform voor verbeelding

Dit moet langs de Waddenkust gebeuren door een platform te bieden voor de verbeelding van de Waddenkust en het delen van onderzoeksresultaten die verband houden met het gebied. Het evenement vindt op diverse plekken langs de kust van Den Helder tot Delfzijl plaats, maar het centrum komt in Blije te liggen.

Daar werken bewoners mee aan het al eerder opgezette project Terp fan de Takomst. ,,Wy fine it hartstikke moai dat wy sa’n sintraal plak krije”, zegt secretaris Tjitske Andringa van Dorpsbelang Blije.

Wy moatte de plannen noch konkreter meitsje, en betinke of it wat wurdt dat foar altyd stean bliuwt

Het idee van Terp van de Takomst is dat er een terp wordt gebouwd in de vorm van een slakkenhuis op de manier zoals dat vroeger ook gebeurde. Het moet in het buitendijkse gebied komen te liggen.

,,Wy moatte de plannen noch konkreter meitsje, en betinke of it wat wurdt dat foar altyd stean bliuwt of bygelyks yn in jier as fyftich stadichoan werom jûn wurdt oan de natoer”, aldus Andringa.

Opinie: De Waddenzee verdient integrale monitoring, ook in toekomst

Tot nu toe heeft het aan een integrale gebiedsmonitor voor het droge deel van het Waddengebied ontbroken Om te kijken of de ontwikkelingen in de gewenste richting gaan, wordt er heel veel gemonitord in het Waddengebied. Veel van die monitoring richt zich op het natte deel van het Waddengebied.

Nieuws

menu