Zomaar een bloemenmengsel inzaaien in een berm is lang niet altijd goed voor de natuur. Lokale soorten worden de dupe

Bijen en vlinders zijn meer gebaat bij goed bermbeheer dan het inzaaien met bloemenmengsels stelt onderzoeksinstituut voor wilde flora Floron. Volgens het instituut moet er ook bij natuurbeheer veel beter worden nagedacht over wel of niet zaaien van bloemen en planten.

Klaprozen en korenbloemen staan te bloeien aan de Tramdyk in Lemmer. Dit oude tramspoor liep van Lemmer naar Joure en werd in de jaren zeventig opgebroken. In Lemmer loopt het nu als voet- en fietspad door het dorp.

Klaprozen en korenbloemen staan te bloeien aan de Tramdyk in Lemmer. Dit oude tramspoor liep van Lemmer naar Joure en werd in de jaren zeventig opgebroken. In Lemmer loopt het nu als voet- en fietspad door het dorp.

,,Een bloemenmengsel in een tuin of kinderen wat zaadjes laten strooien bij een boomspiegel kan niet zoveel kwaad”, zegt districtscoördinator van Floron Friesland-West Gertie Papenburg. ,,Maar er worden nu grote stukken berm of graslanden in het wilde weg ingezaaid zonder dat mensen vooraf nadenken waar ze mee bezig zijn.”

Nieuws

menu