Dit artikel is vandaag gratis

Blok gaat UNESCO netjes antwoord geven op zorgen over gaswinning onder Werelderfgoed Waddenzee

De Waddenzee bij Ternaard, waar de NAM gas wil winnen. Foto: Catrinus van der Veen

Demissionair minister Stef Blok wil de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee niet kwijt. Het kabinet zal zorgen die leven over gaswinning bij UNESCO proberen weg te nemen.

,,Het feit dat het Waddenzeegebied werelderfgoed is, is reden voor trots. En die status wil ik er niet zomaar af. De zorgen van UNESCO verdienen aandacht. We gaan hun vragen netjes beantwoorden”, zei demissionair minister Stef Blok (EZK) donderdag in een Kamerdebat over mijnbouw. Werelderfgoedorganisatie UNESCO spreekt in een afgelopen week openbaar gemaakte brief haar zorgen uit over aardgaswinning onder de Wadden vanaf Ternaard. Het wil uiterlijk 15 januari van Den Haag duidelijkheid hebben over de gevolgen ervan.

Blok heeft in de brief niet gelezen dat UNESCO dreigt de status direct in te trekken. Dat klopt.

Commissie MER

Afgelopen week werd ook duidelijk dat de milieueffecten van de beoogde gaswinning vanaf Ternaard niet goed genoeg zijn onderzocht. Dat concludeert de commissie voor de milieueffectrapportage (MER). Ook daar zal Blok, samen met collega Carola Schouten van LNV, ,,goed kijken naar de zorgen”. Blok hield de Kamerleden nog wel voor dat de MER de effecten van de winning als ‘neutraal’ beoordeelt, want het valt binnen de gebruikersruimte.

De planning is nog altijd dat vergunningen rond zijn in maart 2022. Blok verleent die op basis van de Mijnbouwwet. Schouten gaat over de Natuurbeschermingswet.

De rapporten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenacademie die wijzen op de ruimte die Den Haag heeft om de gaswinning te keren hebben betrekking op die Natuurbeschermingswet. ,,De mijnbouwwet biedt die mogelijkheden niet.”

Grijpskerk

De gasopslag in Grijpskerk neemt de levering van het Groningen-veld over, zo werd eerder bekendgemaakt. Mochten er zorgen zijn over bevingen of bodemdaling als gevolg daarvan, en omwonenden willen daarvoor meetsensoren laten plaatsen, dan staat de minister ,,daar volkomen voor open”, aldus Blok. ,,Ik heb dat ook al gehoord bij mijn bezoek.”

De VVD wil dat het rijk leert van de ervaringen bij de opslag in Norg. Daarover komt binnenkort een onderzoeksrapport uit. Omwonenden klaagden daar over stroperige schadeprocedures en onenigheid over de herkomst van schade. Blok belooft de leerpunten mee te nemen.

Nieuws

menu