Minister Stef Blok ziet geen ruimte om de lozing van afvalwater door mijnbouwbedrijf boven Schiermonnikoog te stoppen

Het mijnbouwbedrijf ONE Dyas wil twintig kilometer boven Schiermonnikoog een groot gasveld aanboren. Het vervuilde water en gruis dat hierbij vrijkomt, wordt teruggespoten in zee. Dat kan niet anders, verklaart minister Stef Blok van Economische Zaken in een antwoord op vragen van SP-Kamerlid Sandra Beckerman.

Mijnbouwbedrijf ONE Dyas wil in de Noordzee boven Schiermonnikoog naar gas boren.

Mijnbouwbedrijf ONE Dyas wil in de Noordzee boven Schiermonnikoog naar gas boren. Foto: ANP

Het water zou onder meer vervuild zijn met methanol, dat gebruikt wordt bij de productie van aardgas. Het terugspuiten in een speciale put in de grond is volgens Blok geen optie. Dit kan pas als er is onderzocht of de bodem hier geschikt voor is, en dat kan alleen nadat er al boringen zijn geweest waar vuil water bij vrij is gekomen, aldus de minister.

Er is ook gekeken naar het afvoeren van het water en het gruis naar de vaste wal, maar uit een Milieu Effectrapportage (MER) blijkt dat dit vervuilender is dan het terugspuiten in zee, vanwege onder meer de uitstoot die bij het vervoer vrijkomt.

Zorgen

De provincie Fryslân uitte onlangs ook al haar zorgen over de voorgenomen lozingen. De provincie vreest dat het water ook in het Waddengebied terecht komt en wijst erop dat de lozingen in Duitsland verboden zijn. Daar geldt een strengere milieuwetgeving.

Volgens Blok hoeft de vergunning van het mijnbouwbedrijf niet aangepast te worden aan de Duitse richtlijnen, ook al ligt het mijnbouwgebied vlakbij Duitse territoriale wateren. De minister ziet dan ook geen grond om de vergunning te weigeren.