Bodemdaling Waddenzee door gaswinning blijft binnen de grenzen, meldt de Auditcommissie van het ministerie van Economische Zaken

De bodemdaling in de Waddenzee door gaswinning is in 2021 binnen de afgesproken grenzen gebleven. Er zijn ook geen nadelige effecten voor de natuur opgetreden. Dat concludeert een commissie die voor het ministerie van Economische Zaken een rapportage daarover van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft getoetst.

De veerboot vaart van Holwerd naar Ameland.

De veerboot vaart van Holwerd naar Ameland. Foto: ANP/ Jilmer Postma

De NAM wint al sinds 2007 gas onder de Waddenzee en het Lauwersmeer. Dat is toegestaan, zolang er niet meer bodemdaling optreedt dan is afgesproken en wanneer de natuur in de gebieden niet aangetast raakt. De NAM houdt dat voortdurend in de gaten en brengt jaarlijks een verslag uit aan Economische Zaken. De Auditcommissie voor gaswinning in de Waddenzee, onderdeel van de Commissie voor de milieueffectrapportage, heeft de conclusies van de NAM nagerekend en is tevreden, zo blijkt donderdag.

Nieuws

menu