Staten willen boeren bevragen op overstap naar natuurinclusief, Fryslân brandt zich liever niet aan veestapeldiscussie

Er komt een enquête onder Friese boeren om te vernemen onder welke voorwaarden zij willen overschakelen op een groenere manier van werken. Dat willen Provinciale Staten.

Koeien in de wei.

Koeien in de wei. Foto: Remko de Waal

Tegelijk verwierpen ze een D66-voorstel om de boeren ‘eerlijk en duidelijk’ te vertellen dat ze minder vee moeten gaan houden. De Staten besloten woensdag over de Landbouwagenda 2021-2030. Er komt onder meer een miljoen euro voor een zogeheten Transitiefonds, dat boeren moet helpen omschakelen naar natuurinclusieve kringloop- of biologische landbouw.

Nieuws

menu