Boeren reageren gelaten op nieuw uitstel De Hege Warren

Gelatenheid overheerst in de landbouwpolder De Hege Warren bij Oudega (Sm), nu concrete plannen van de provincie voor de polder opnieuw zijn uitgesteld. ,,Als ze komen ga ik niet met de hakken in het zand.”

Veehouder Petrus Arendsz wil met zijn zoon als boer verder, ook als de provincie hen uit hun boerderij in De Hege Warren koopt.

Veehouder Petrus Arendsz wil met zijn zoon als boer verder, ook als de provincie hen uit hun boerderij in De Hege Warren koopt. Foto: Wouter Hoving

,,Ik had niet anders verwacht. Er is niets nieuws onder de zon”, zegt veehouder Wierd de Groot. ,,Er moet meer duidelijkheid komen, maar dat roepen we al dertig jaar”, voegt veehouder Wietse Kooistra toe.

De provincie Fryslân heeft plannen voor ontpoldering van de Hege Warren. Daarmee kan het gebied gebruikt worden als overloopgebied en wordt bovendien de stikstofuitstoot in de regio sterk verminderd. Daarnaast ligt er een idee voor het graven van een nieuw kanaal door de polder voor de beroepsvaart, waardoor schepen niet langer door natuurgebied De Alde Feanen zouden hoeven.

Vrijdag moest de provincie – na jaren van uitstel – eindelijk met duidelijkheid komen. Maar opnieuw kondigde gedeputeerde Avine Fokkens een nieuw onderzoek aan. Dat betekent opnieuw onzekerheid voor de boeren over de toekomst. Moeten ze weg, en zo ja wanneer?

Eerlijke regeling

Volgens Wietse Kooistra staan alle boeren aan de Hegewarren er ongeveer hetzelfde in. ,,We hoeven of willen niet weg, maar als we hier volgens wet en regelgeving niet langer mogen blijven, dan gaan we wel.”

Daarvoor moet er wel een goede en eerlijke regeling komen, vinden veehouders Kooistra, Arendsz, en De Groot. En de provincie moet een beetje opschieten. ,,Maar ja, wij kunnen de procesvoering niet beïnvloeden”, zegt De Groot.

We hoeven of willen niet weg, maar als we hier volgens wet en regelgeving niet langer mogen blijven, dan gaan we wel

Want dat uitstellen vormt een enorme belemmering, vertelt Kooistra. De bank verleent geen geld voor verbouwingen of uitbreidingen. Veehouder De Groot merkt dat ook. ,,Dat we weg moeten, daar ga ik niet dramatisch over doen. Maar je kunt hier nu niks, dat is de ellende.”

Onverkoopbaar

,,Meer dan dertig jaar geleden had de gemeente het al over een kanaal door de polder”, zegt Roel Kooistra, de vader van Wietse. ,,Dan denk ik: neem eens een besluit. Op dit moment is er geen bank die ons in dit veenweidegebied geld leent voor uitbreiding.” ,,Onze boerderij, dit gebied, is onverkoopbaar”, vult zoon Wietse aan.

In 1969 kwam de familie Kooistra naar het gebied vanwege ruilverkaveling. Wietse is de derde generatie. Roel Kooistra: ,,Soms stuit het me wel een beetje tegen de borst. Een generatie geleden was het nog natuurgebied. Toen hebben we er een prachtig landbouwgebied van gemaakt, en nu moet alles weer teruggedraaid worden.” Zoon Wietse haalt de schouders op: ,,Dat hou je toch.”

Als er een goede uitkoopregeling komt, dan zegt Wietse Kooistra het boerenleven gedag. ,,Dat is dan ook een mooie kans om opnieuw te beginnen. Ik ben niet getrouwd met dit gebied, er zijn meer mooie plekken. Als ze komen ga ik niet met de hakken in het zand.” In het boerenbestaan ziet hij geen toekomst, met alle wetten en regelgevingen.

Regelgeving

Daar denkt Petrus Arendsz, even verderop bezig met het afvoeren van water van het land, anders over. ,,Mijn zoons en ik willen wel door als boer. Mijn vader niet, die is het niet gewend: je moet voor je werk nu elke dag het nieuws in de gaten houden voor nieuwe regelgeving.”

Een generatie geleden was het nog natuurgebied. Toen hebben we er een prachtig landbouwgebied van gemaakt, en nu moet alles weer teruggedraaid worden

Ook hij baalt van de onduidelijkheid, maar is bereid uit de polder te vertrekken. ,,Maar alleen voor genoeg geld om iets anders te krijgen wat ons naar het zin in.”

,,Maar worden we straks uitgekocht of uitgerookt?”, vraagt Arendsz zich af. Met alle nieuwe regels voor boeren én de voortdurend uitgestelde provincieplannen is hij weleens bang voor dat laatste.

Nieuws

menu