Goed voor de bijen, de hommels en de verbinding met de burger: Friese boeren willen 9 kilometer lang zonnebloemlint

Het Agrarisch Collectief Waadrâne, een samenwerking van Friese agrariërs, wil in het noorden van Fryslân een negenduizend meter lang zonnebloemlint planten. Het lint moet kleur geven aan het landschap en de biodiversiteit versterken.

Een zonnebloemlint langs de Dokkumer Ie bij Stiens vorig jaar.

Een zonnebloemlint langs de Dokkumer Ie bij Stiens vorig jaar. Foto: Agrarisch Collectief Waadrâne

Waadrâne plantte vorig jaar voor het eerst een zonnebloemlint langs weilanden en fietspaden in Noord-Fryslân, bijvoorbeeld bij Stiens, Foudgum en Ie. Toen werd er een lint gerealiseerd dat in totaal zo’n drieduizend meter lang was. ,,Wy hawwe de ambysje foar dit jier wat omheech helle”, zegt Gerard Fokkema, secretaris bij Waadrâne.