Hoe kunnen boeren bijdragen aan natuurbescherming? Noardlike Fryske Wâlden en twee andere organisaties presenteren collectief plan

Een excursie door de Noardlike Fryske Wâlden tussen Kootstertille en Twijzel.

Een excursie door de Noardlike Fryske Wâlden tussen Kootstertille en Twijzel. Foto: Marcel van Kammen

De agrarische organisaties Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen hebben, in samenwerking met onder de meer de provincies Fryslân en Groningen, een ‘Leidraad gebiedsofferte’ opgesteld voor meer natuurbescherming.

In het plan staat ,,hoe boeren kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven”, wat ze van de overheid nodig hebben en wat de overheid moet betalen.