Bolsward heeft na het terugplaatsen van de gerestaureerde stadhuistoren haar identiteit bijna weer terug

Drie dagen lang kunnen Bolswarders getuige zijn van de voltooiing van het gerestaureerde stadhuis. Woensdag worden de eerste twee torenonderdelen teruggeplaatst. Donderdag volgt de torenspits.

Bolswarders onthalen de toren van het stadhuis.

Bolswarders onthalen de toren van het stadhuis. Foto: Simon Bleeker

Uniek is misschien een clichéwoord. Toch wil Douwe Offringa, vestigingsdirecteur van het bedrijf Jurriëns Noord uit Sneek het toch zeggen om zijn enthousiasme mee uit te drukken. ,,De torenonderdelen van het vierhonderd jaar oude rijksmonument van Bolsward zijn voor een paar dagen van dichtbij te bekijken nu ze op een ponton in de stadsgracht van Bolsward liggen. Zo zie je het niet zo vaak.”

Rupsje Nooitgenoeg

Negen maanden lang werkte een team van zes tot twaalf restaurateurs aan het herstel van de aangetaste torenspits. ,,Een droomklus”, zegt Offringa. Maar toen na de aftakeling in 2019 bleek dat de toren kaal gevreten was door de bonte knaagkever, was dat een tegenvaller. De raad gaf akkoord om de toren voor 3,28 miljoen euro te laten herstellen. Een echte keuze hadden ze niet. ,,Dit Rupsje Nooitgenoeg had zoveel holtes gevreten in de constructie dat de toren letterlijk op instorten stond.” Zo erg had Offringa dat niet eerder meegemaakt.

In de hoogtijdagen van de klus lag de imposante stadhuistoren in honderden latjes en palen in de werkplaats van Jurriëns Noord. Alle onderdelen werden in een speciale container geplaatst en vervolgens vergast om ongedierte te verwijderen. De originele houten constructie was te zeer aangetast om opnieuw te gebruiken. Dus werd gekozen voor een deels stalen constructie. ,,Maar dat is met het blote oog niet te zien”, zegt Offringa.

Naast de restauratiekosten van de toren, droeg Súdwest-Fryslân 12,9 miljoen euro bij aan de functiewijziging van stadhuis naar Cultuurhistorisch centrum De Tiid. De provincie legde drie miljoen euro neer voor De Tiid en daarna ruim drie ton voor de toren. De Bolswarder Stichtingen en Fondsen en de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland droegen samen 1,35 miljoen euro aan het project bij.

Bolswarder vlaggen

Dat is veel geld, maar bij de gemeente weten ze hoe belangrijk de stadhuistoren is voor Bolsward. Op sociale media werd opgeroepen om dinsdag de torendelen op hun reis naar Bolsward tegemoet te varen en het laatste stuk, vanaf de Wolsumer Ketting, te begeleiden. Inwoners langs de route verwelkomden de toren met Bolswarder vlaggen.

Om te voorkomen dat er te veel mensen komen kijken, zendt de gemeente de terugplaatsing via een livestream uit. Offringa heeft er vooral zin in. De weersomstandigheden zijn volgens hem perfect.

Na het spektakel moeten Bolswarders nog even geduld hebben voordat ze de toren in volle glorie kunnen zien. De steigers blijven nog een paar weken staan. Na het verwijderen ervan wordt de bouwplaats opgeruimd en kan er op de gracht naast de Wipstraat weer gevaren worden. De gemeente verwacht dat maandag 14 juni de binnenstad weer toegankelijk is voor autoverkeer.