34 bomen wijken bij herinrichting Haulsterweg in Haskerhorne

Bij de herinrichting van de Haulsterweg in Haskerhorne wijken 34 bomen. Boomwortels drukken de weg en trottoirs omhoog, waardoor de weg er slecht bij ligt. De gemeente De Fryske Marren voert daarom groot onderhoud uit aan het stuk vanaf de Biesterboschstrjitte tot en met de kruising met de kerk.

De Haulsterweg in Haskerhorne.

De Haulsterweg in Haskerhorne. Foto: Simon Bleeker

De werkzaamheden beginnen eind dit jaar en duren tot begin 2022. Voor elke gekapte boom wordt er in principe een teruggeplant in de gemeente. Aan de Haulsterweg komen zes nieuwe exemplaren; hoe de overige kap wordt gecompenseerd is nog niet bekend. Ruim vijftig bomen blijven staan.

De bomen die blijven krijgen meer ruimte, zodat boomwortels het wegdek na de herinrichting niet opnieuw opdrukken. De gemeente kreeg van dorpsbewoners veel reacties binnen over de bomen. Volgens gemeentewoordvoerder Tamara Abma zag een groot deel van de omwonenden liever dat alle bomen zouden worden gerooid. De gemeente wil daar niet aan. ,,De gedeeltelijke kap is een compromis”, zegt Abma.

Er worden ook maatregelen genomen om verkeer af te remmen. In het ontwerp verspringt de rijbaan iets opzij, zodat die op een aantal plekken smaller lijkt. Uit verkeerstellingen bleek eerder dat meer dan de helft van de automobilisten er te hard rijdt, gemiddeld zeven kilometer per uur te snel.