Bonifatiuskerk toch weer in beeld als raadszaal voor Noardeast-Fryslân

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân neemt vier weken de tijd om een nieuw plan uit te werken om de Bonifatiuskerk in Dokkum om te bouwen tot raadszaal. Die optie werd eerder afgeschoten door het college, omdat het te duur zou uitvallen.

Het gemeentehuis van Noardeast-Fryslân in Dokkum.

Het gemeentehuis van Noardeast-Fryslân in Dokkum. Foto: FD

De raad van Noardeast-Fryslân wil toch nog nader onderzoek naar de verbouw van de Bonifatiuskerk in Dokkum tot nieuwe raadszaal. Het debat en besluit over het voorstel van het college, verbouw van het huidige gemeentehuis aan de Koningstraat met het bijbouwen van een raadszaal, werd woensdagavond door de gemeenteraad uitgesteld.

Fractievoorzitter Pieter Braaksma (Gemeentebelangen) hield voorafgaand aan het debat de raad voor dat er mogelijk nieuwe ontwikkelingen zijn om de raadszaal toch te vestigen in de Bonifatiuskerk. Die optie werd eerder door het college afgeschoten, omdat die te duur zou uitvallen. De rooms-katholieke parochie Pax Christi, eigenaar van de Bonifatiuskerk, was daar teleurgesteld over, omdat er nu forse tekorten dreigen.

,,De ferbou fan ‘e tsjerke is noch net goed ûndersocht en de gemeenterie hat der dus noch net in goed oardiel oer jaan kind”, aldus Braaksma donderdag in een toelichting. ,,As it ferbouplan in miljoen goedkeaper kin, wurdt it in serieuze opsje.”

Te duur

De scenario’s die het college heeft laten opstellen, en waar de Bonifatiuskerk dus als te prijzig uit naar voren kwam, vindt Braaksma te beperkt. ,,Ik mis de kreativiteit. Dat kin noch wol better útwurke wurde.”

De overige raadsfracties waren het hiermee eens en steunden het voorstel van Braaksma om vier weken te tijd te nemen om een plan uit te werken. In de raadsvergadering moest hij er wat geheimzinnig over doen, lichtte hij achteraf toe, omdat de parochie nog niet ingelicht was.

Het bouwen van een nieuwe raadszaal bovenop een van de bijgebouwen van het gemeentehuis in Dokkum vindt Braaksma sowieso geen goed plan. ,,Dat is in monumint dêr’tst net tefolle oan feroarje moatst.”

Spitich

Burgemeester Johannes Kramer noemde het uitstel van het debat ,,bûtengewoan spitich”. ,,Sa hâldt de rie in soad minsken, ûnder oaren amtners, yn it ûnwisse. Mar ik respektearje it stânpunt fan de rie.”

Raadslid Johan Talsma (BV NL) wilde besluitvorming uitstellen omdat er eerst duidelijkheid zou moeten komen over de status van Dantumadiel. Die gemeente is ambtelijk gefuseerd met Noardeast, maar zou uit de samenwerking willen stappen.