Botten, scherven en plantenzaden: elke terp heeft zijn eigen verhaal

Archeologische opgravingen trekken altijd veel bekijks. Of het nu gaat om een opgraving in hartje Leeuwarden, naast het oude stadhuis in Bolsward of bij een dorp als Firdgum. Archeologen moeten ook over hun onderzoek publiceren. Onlangs verscheen een nieuw boek, over opgravingen in zes Friese dorpen.

In 2009 deden archeologen een steilkantonderzoek bij Achlum.

In 2009 deden archeologen een steilkantonderzoek bij Achlum. Foto: Rijksuniversiteit Groningen / Groninger Instituut voor Archeologie

Archeologen zijn wettelijk verplicht om binnen twee jaar na een opgraving een rapport of verslag over het onderzoek te publiceren. Dat lukt niet altijd, blijkt uit het boek Friese terpen in doorsnede , dat recent is uitgegeven door de Vereniging voor Terpenonderzoek. In dit boek wordt verslag gedaan van opgravingen die alweer wat langer geleden plaatsvonden, tussen 2006 en 2012.