Plannen voor woningbouw op en rond huidige Cambuurplein in Leeuwarden blijven ongewijzigd na inspraaktraject

Het inspraaktraject voor woningbouw op en rond het huidige Cambuurplein heeft niet geleid tot grote aanpassingen in het plan. Zodra er duidelijkheid is over het vertrek van SC Cambuur naar het nieuwe stadion, kan de gemeente het stedenbouwkundige plan verder uitwerken.

Bewoners van de appartementen tegenover het Cambuurstadion staan op hun balkon.

Bewoners van de appartementen tegenover het Cambuurstadion staan op hun balkon. Foto: Laurens Aaij

Het idee is om ongeveer vijfhonderd huizen te bouwen op de locatie waar nu nog het Cambuurstadion staat en op de naastgelegen sportvelden van V.V. Leeuwarden.

Lichtmast

Nieuws

menu