Haije Vaatstra en Marijke Zandberg uit Oudega vieren hun briljanten jublieum: 'De leafde feroaret net, hear. It is noch krekt itselde as yn it begjin'

In het dorp kon het niemand ontgaan: Haije Vaatstra en Marijke Zandberg uit Oudega traden 65 jaar geleden in het huwelijksbootje. Het geheim van zo’n succesvol huwelijk? ,,Praten bliuwe. Leaf en leed mei-inoar diele.”

Het echtpaar Vaatstra-Zandberg uit Oudega is maandag 65 jaar getrouwd.

Het echtpaar Vaatstra-Zandberg uit Oudega is maandag 65 jaar getrouwd. Foto: Jilmer Postma

Het is een feestelijk gezicht. De woningen van ouderencentrum Jonkersstee midden in Oudega hebben allemaal de vlag uit en bij de ingang prijkt er een 65-jaar oud huwelijksportret met daarop een stralend jong stel. In de gemeenschappelijke ruimte wordt het briljanten paar door de familie getrakteerd op een verrassingslunch. ,,Wat in rykdom net? Tegearre wêze en mei-inoar diele, dêr giet it úteinlik om”, zegt Haije.

Elk in ko

Nieuws

menu