Brok spreekt nieuwe Statenleden toe: 'Harkje nei elkoar en meitsje dy ferbining mei de ynwenners fan ús provinsje'

De commissaris van de Koning in Fryslân, Arno Brok, hoopt op continuïteit in de Provinciale Staten en op verbinding met de ‘mienskip’. Brok stipte in zijn toespraak voor de installatie van de leden van de Provinciale Staten ook aan dat de kiezer Fryslân opnieuw kleur heeft gegeven, ,,nammentlik it grien fan de BoerBurgerBeweging”.

De voltallige fractie van de BBB op rechts in de voormalige CDA bankjes, na de beëdiging van de Statenleden op 29 maart.

De voltallige fractie van de BBB op rechts in de voormalige CDA bankjes, na de beëdiging van de Statenleden op 29 maart. Foto: Hoge Noorden / Jacob Van Essen

In het provinciehuis in Leeuwarden zijn woensdag de 43 leden van Provinciale Staten beëdigd. Van hen werden 24 beëdigd in het Fries en negentien in het Nederlands (vier jaar geleden 26 in het Fries, zeventien in het Nederlands). Veertien leden kozen voor de eed, 29 legden de belofte af (vier jaar geleden achttien keer de eed en 25 keer de belofte).