Dit artikel is vandaag gratis

Brug bij Ritsumasyl heeft voortaan 'kameratafersjoch'

Gedeputeerde Sietske Poepjes (rechts) plakt het Friestalige opschrift over het oude bord heen. Afbeelding: screenshot uit video, provincie Fryslân

Bij de brug te Ritsumasyl is het eerste Friestalige bord langs een vaarweg geplaatst. Gedeputeerde Sietske Poepjes kwam vrijdag persoonlijk in actie om een bord met het opschrift ‘cameratoezicht’ over te plakken met het opschrift ‘kameratafersjoch’.

,,Tenei giet it hjir by Ritsumasyl yn it Frysk, want Nederlân fertsjinnet mear Fryslân”, aldus Poepjes. Op den duur zullen alle borden langs de Friese vaarwegen Friestalig worden, meldt de provincie.

De verfriezing is het resultaat van afspraken die Poepjes begin dit jaar met het rijk heeft gemaakt in het Sichtberensakkoart Frysk. Daarin is afgesproken dat het Fries meer zichtbaar wordt in de openbare ruimte.

Toeristische verwarring over het ‘kameratafersjoch’ lijkt uitgesloten, want behalve het woordelijke opschrift toont het bord ook een niet mis te verstaan icoon van een camera.

Nieuws

menu