Bruggenonderhoud in Súdwest-Fryslân, waarvoor in de begroting drie miljoen euro werd gereserveerd, begint in Stavoren, Hichtum, Oosthem en Makkum

Het voorgenomen wegwerken van achterstallig onderhoud aan bruggen en andere infrastructuur in de gemeente Súdwest-Fryslân begint dit jaar op negen plekken.

Foto van werkzaamheden ter illustratie.

Foto van werkzaamheden ter illustratie. Foto: Simon Bleeker

Op verschillende plaatsen in de gemeente Súdwest-Fryslân is de afgelopen jaren achterstand opgelopen in het onderhoud van wegen, bruggen, oevers en kaden. De gemeenteraad heeft bepaald dat de komende jaren drie miljoen euro per jaar geïnvesteerd moet worden aan het wegwerken van die achterstand.

Nieuws

menu