De uitgifte van obligaties van Windpark Fryslân aan Friese burgers gaat niet door: gedeputeerde Douwstra vreest dat niet alle Friezen zouden profiteren

De uitgifte van 20.000 obligaties à 500 euro van Windpark Fryslân gaat niet door als het aan Gedeputeerde Staten ligt. Uit onderzoek blijkt dat de kosten niet opwegen tegen de baten. Ook zouden niet alle Friezen van het windpark in het IJsselmeer profiteren.

Windpark Fryslân in aanbouw, mei 2021.

Windpark Fryslân in aanbouw, mei 2021. Foto: Simon Bleeker

In 2019 besloten Provinciale Staten dat er obligaties moesten komen waarmee Friese burgers zouden kunnen participeren in Windpark Fryslân. Gedeputeerde Staten kreeg de opdracht om te onderzoeken of dat de beste manier zou zijn om Friese burgers te laten meeprofiteren van de opbrengsten van het windpark in het IJsselmeer.

Nieuws

menu