Dit artikel is vandaag gratis

Sociaal Cultureel Planbureau: burgers en overheid kijken naar elkaar, als het gaat om de eerste stap bij energietransitie

Er is een groot tekort aan technisch personeel voor de energietransitie. Foto: UWV

Burgers willen dat gemeenten het voortouw nemen bij de energietransitie, terwijl de overheid juist naar de burger kijkt. Tijd voor heldere afspraken, vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport over lokale energieprojecten.

Zowel burgers als overheden zien in dat er urgentie is bij duurzaamheidsprojecten. Bedrijven het voortouw laten nemen, vinden beide partijen geen goed idee. Hoewel ze vertrouwen hebben in de competentie, zijn er zorgen over de intenties van commerciële partijen. Het belang van burgers zou daarbij wel eens ondergesneeuwd kunnen raken door het winstoogmerk.

Regie

Terwijl de overheid verwacht dat burgers steeds meer meedenken, meebeslissen en meedoen, klinkt tegelijkertijd bij burgers de roep om meer regie van de overheid bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

De deelnemers aan het onderzoek stellen dat burgers niet altijd de kennis, deskundigheid, menskracht en middelen hebben daarvoor. De overheid is hiervoor beter toegerust én op die manier kan worden gezorgd dat iedereen meeprofiteert.

Wettelijke restricties

Lokale ambtenaren daarentegen denken juist dat de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente kan liggen, omdat wettelijke restricties gemeenten belemmeren om zich op de markt te begeven. Zij zien graag dat bewonersinitiatieven het voortouw nemen vanwege het belang van zeggenschap en van opbrengsten voor de lokale gemeenschap.

Afspraken

De rolverdeling heeft dus aandacht nodig zegt het SCP. Van te voren moeten er afspraken worden gemaakt wie waar verantwoordelijk voor is en wat het sociaal-maatschappelijk doel moet zijn.

Nieuws

menu