Burgerschapsvorming lag vroeger vooral buiten de school, maar is nu de rode draad van de lesinhoud op de middelbare school | Column Eelco Bruinsma

Een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming is met elkaar samenwerken, maar samenwerken moet je leren. Voorheen lag deze basisvaardigheid meer buiten de school, tegenwoordig is dat niet meer zo. Samenleven in deze complexe maatschappij vraagt van de school een actieve rol.

Eelco Bruinsma.

Eelco Bruinsma. Foto: Catrinus van der Veen

Burgerschapsvorming is dan ook een vast onderdeel van ons jaarprogramma. Door onze leerlingen actief te betrekken bij de samenleving zorgen we ervoor dat ze zich hier ook verantwoordelijk voor voelen.

Nieuws

menu