De provincie Fryslân stelt eisen aan de nieuwe busconcessie die in 2024 ingaat: de busvervoerder moet alternatieven voor ov bedenken

Er komen vanaf 2024 alternatieven voor bussen op minder rendabele lijnen. Dat is althans een van de voorwaarden die de provincie Fryslân stelt aan de vervoerder die de busconcessie 2024-2034 krijgt. ,,Uitgangspunt is dat de dorpen ontsloten blijven worden.”

Surhuisterveen, februari 2020. Arriva is de huidige concessiehouder voor het busvervoer in Fryslân.

Surhuisterveen, februari 2020. Arriva is de huidige concessiehouder voor het busvervoer in Fryslân. Foto: Jilmer Postma

Voor sommige dorpen en trajecten waar te weinig reizigers opstappen voor regulier busvervoer zijn er nu al een buurtbus of een Opstapper, die onder zogenoemd flex-ov vallen. In het nieuwe Programma van Eisen, dat de provincie nu in concept ter inzage heeft gelegd, staat dat in 2024-2034 dezelfde eisen moeten gelden als de huidige Opstapper.

Opstapper of deelauto’s

Nieuws

menu