CBS voorspelt ook bevolkingskrimp voor Leeuwarden na 2035

De bevolking van Leeuwarden zal tot 2035 nog met 2,5 tot 5 procent groeien, maar daarna is er sprake van krimp. Dat voorspellen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de bevolkingsprognoses tot 2050 die vandaag naar buiten worden gebracht.

Een overzicht van de invulling van Leeuwarden De Zuidlanden. Foto: Projectbureau De Zuidlanden

Een overzicht van de invulling van Leeuwarden De Zuidlanden. Foto: Projectbureau De Zuidlanden fd

Het aantal inwoners van de gemeente Leeuwarden zal volgens de prognoses tussen 2035 en 2050 met 2,5 tot 5 procent afnemen. Dit staat haaks op de huidige ontwikkeling van verstedelijking. De afgelopen jaren is hier ook op ingezet door extra woningen in Leeuwarden te bouwen.

Voor andere middelgrote steden als Groningen en Zwolle is voor de lange termijn een matige krimp van 2,5 procent tot een matige groei van 2,5 procent voorspeld. Grote steden als Amsterdam en Utrecht en overloopgebieden als Almere en Lelystad groeien sowieso door. De krimp in stedelijke gebieden zou volgens het CBS en PBL te maken kunnen hebben met vergrijzing en een toename van het aantal mensen dat alleen woont.

Het CBS en het PBL brengen om de drie jaar een dergelijke lange termijn prognose uit. ,,Het blijft lastig om dit goed te voorspellen”, zegt woordvoerder Cecile Seignette van het PBL. ,,Maar uit de controles die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd is gebleken dat de voorspellingen grotendeels wel uitkomen. Overheden maken hier hun beleid op.”

Verschillen

In de laatste prognoses uit 2016 die niet verder gingen dan 2040, werd er nog vanuit gegaan dat Leeuwarden tot 2040 zou groeien, van 2032 tot 2040 met 10 procent of meer. Seignette kon gisteren geen verklaring geven voor de verschillende prognoses. ,,Het kan zijn dat de fusies van de gemeente hiermee te maken hebben.” In de oude prognoses zijn Leeuwarderadeel en het noorden van Littenseradiel nog niet meegenomen als onderdeel van de gemeente Leeuwarden.

Wat mogelijk meespeelt is het lage kindertal binnen de gemeente Leeuwarden. In de prognoses wordt ervan uitgegaan dat Leeuwarden in 2035 met 1,6 tot 1,75 kinderen per gezin het laagste kindertal van de provincie heeft. Het vroegere Kollumerland heeft dan met meer dan twee kinderen het hoogste kindertal.

De voorspelde levensverwachting is in 2035 het hoogst voor vrouwen in Smallingerland. Zij zouden dan gemiddeld 87 tot 88 jaar worden. De mannen worden dan 83, terwijl ze in het nabijgelegen Heerenveen nog een jaartje ouder kunnen worden. De levensverwachting voor mannen is in 2035 het laagst in Harlingen en Kollumerland: hooguit 82 jaar.

Alleen in Achtkarspelen, op Ameland en in het zuiden van de provincie is er op de lange termijn nog kans op groei. Voor de periode 2035 tot 2050 kan de bevolking daar nog met 2,5 procent groeien, maar ze kan ook met 2,5 procent afnemen.

Op de korte termijn, tot 2035, is de krimp het sterkst op Terschelling, Schiermonnikoog en in Waadhoeke, Harlingen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en voormalig Kollumerland. Die gemeenten verliezen 5 procent of meer van de bevolking. In De Fryske Marren, Opsterland, Smallingerland, Vlieland en voormalig Ferwerderadiel is de krimp 5 tot 2,5 procent.

Nederland zal volgens de voorspellingen achttien miljoen inwoners tellen in 2029.