CDA heeft vrede met oppositiebankje in Dantumadiel. Licht coalitieakkoord biedt de partij hoop dat het eigen onderwerpen toch kan agenderen

Het CDA legt zich erbij neer dat de partij de komende vier jaar opnieuw plaats moet nemen in de oppositiebankjes van de gemeente Dantumadiel. Dat zegt CDA-raadslid Hilbrand Visser. ,,Wy binne der net gelokkich mei, mar koalysjefoarming is in must en dit is hoe’t de kaarten derfoar lizze”, zegt Visser.

Damwâld.

Damwâld. Foto: Marcel van Kammen

Het CDA was de afgelopen vier jaar met vijf zetels de grootste partij in Dantumadiel. Bij de afgelopen raadsverkiezingen behaalde de partij vier zetels. Ondanks dat verlies blijven de christendemocraten de grootste fractie in de gemeenteraad van zeventien zetels. Maar net als vier jaar geleden zijn het Gemeentebelangen, Sociaal Links, ChristenUnie en SGP die een college vormen.

Nieuws

menu