CDA: waarom wordt landbouwgrond Westhoek niet beschermd?

Tweede Kamerlid Derk Boswijk van het CDA heeft vragen gesteld over de plannen om een wisselpolder te maken bij Westhoek. Boeren zijn verbolgen over dit plan, omdat zij de landbouwgrond niet kwijt willen.

Boeren aan het werk in de Westhoek bij de Waddenzeedijk. Mogelijk wordt dit een natuurgebied.

Boeren aan het werk in de Westhoek bij de Waddenzeedijk. Mogelijk wordt dit een natuurgebied. Foto: archief Martin Oscar de Jong

Boswijk stelt de vragen naar aanleiding van onder meer een artikel in het Friesch Dagblad , waarin boerenorganisatie LTO Noord zegt furieus te zijn over het plan. Er zou sprake van zijn dat 46 hectare aan kleigrond wordt teruggegeven aan de Waddenzee, als onderdeel van de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer. Het terrein is goed voor veel dieren- en plantensoorten. Het gebied zou een Natura-2000-gebied moeten worden.

Het Kamerlid wijst er echter op dat ‘het van belang is om hoogwaardige landbouwgronden in Nederland te beschermen.’ Hij vraagt demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in hoeverre het plan voor Westhoek daarmee te rijmen valt.

Onder druk

Volgens Boswijk staan landbouwgronden in Nederland onder druk. ,,Waarom worden hoogwaardige landbouwgronden bij dit project niet beschermd, terwijl met de pootaardappelen die in het gebied worden gekweekt wereldwijd één miljard mensen kunnen worden gevoed en er bij de teelt in dit gebied geen tot nauwelijks gewasbeschermingsmiddelen hoeven te worden gebruikt?” Ook wil hij weten of het klopt dat boeren tot nu toe nauwelijks zijn betrokken bij het plan, zoals LTO Noord claimt.

Boswijk wil verder weten of het klopt dat het gebied op termijn weer vruchtbare akkerbouwgrond wordt, en of dat überhaupt mogelijk is als het gebied de status van Natura-2000-gebied heeft.

Eerder stelden de Friese fracties van CDA en VVD al Statenvragen over de kwestie.