Dit artikel is vandaag gratis

COC Friesland organiseert pridemaand in september in plaats van één dag

De Pride van 2022 in Leeuwarden vond plaats op Roze Zaterdag. Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

COC Friesland staat in september een maand lang stil bij acceptatie en emancipatie van de LHBTI+gemeenschap. Na de Roze Zaterdag van vorig jaar, zijn er in september tien activiteiten waar mensen bij aan kunnen haken. De botenparade wordt vervangen door een wandelparade.

Leeuwarden kent nog niet een lange traditie van activiteiten in het kader van Pride. In 2015 is voor het eerst een botenparade in Fryslân georganiseerd. Later haakte de parade aan bij het Fries StraatFestival. In 2019 is de Stichting Pride Leeuwarden opgericht die de organisatie van de botenparade op zich neemt.

Hoe mooi het ook was vorig jaar tijdens de drukbezochte Roze Zaterdag in Leeuwarden, toch wilde Brenda de Groot, voorzitter van Stichting Pride Leeuwarden en penningmeester van COC Friesland, het dit jaar anders aanpakken. ,,Terwijl wij ons feestje vierden op de boot, stonden de mensen om wie het eigenlijk ging langs de kant naar ons te kijken”, zegt ze. Brenda zag een groep jongeren vanaf het begin tot het einde met de parade meelopen. ,,Die afstand voelde niet goed.”

Wandeling

De botenparade wordt dit jaar daarom een wandeling. Op zaterdag 24 september loopt de groep vanaf de Arendstuin door de binnenstad. ,,En iedereen die het wil, kan aanhaken.” Net als op het water zijn ook bedrijven welkom om mee te lopen. ,,We zien nu al bij de aanmeldingen dat een wandeling laagdrempeliger is voor mensen om hun bedrijf aan te melden. We willen dan ook dat het bedrijven zijn die aantoonbaar iets doen voor LHBTI+acceptatie. Want op veel prides zie je dat het te commercieel geworden is.”

Nieuw is een familiedag voor roze gezinnen op zaterdag 10 september. Dit vindt plaats op het Stadsstrand van Leeuwarden. ,,We kregen vragen van roze gezinnen in Fryslân die aansluiting zochten met andere ‘roze gezinnen’. Dat kunnen zowel ouders met ‘roze kinderen’ als ‘roze ouders’ met kinderen zijn.”

De andere bijeenkomsten richten zich veelal op jongeren, zoals een bezoek aan jongerencentrum Jimmy’s in Leeuwarden en een bijeenkomst van Jong&Out, de jongerentak van het COC. ,,Dat laatste is elke maand, maar lichten we in deze Pridemaand extra uit”, zegt De Groot. ,,Jongeren zijn veel meer dan wij op die leeftijd bezig met hun seksuele identiteit”, vult Sebastiaan Velda Seerden, voorzitter van COC Friesland aan. ,,Sommige jongeren voelen zich non-binair en spreken dat ook uit. Zij lopen ook tegen dingen aan.”

Discriminatie

Volgens Velda en De groot is er toch nog veel werk aan de winkel voor het COC. ,,Er wordt nog steeds gediscrimineerd. Transgenders worden bijvoorbeeld geweigerd in de taxi”, zegt Velda. ,,Ik heb een kennis die transgender is en zij wordt op haar werk door collega’s steevast hem en hij genoemd, terwijl iedereen weet dat ze als vrouw door het leven gaat. Dat heeft niks te maken met een vergissing, maar met het niet willen erkennen van iemands identiteit”, zegt de Groot.

Kennisinstituut Movisie kwam vorig jaar met een rapport naar buiten dat LHBTI-personen nog altijd veel te kampen hebben met negatieve reacties en geweld. Biseksuele of bi+-vrouwen zijn relatief vaak slachtoffer. Ruim twee op de vijf jongeren verbergen hun LHBTI-zijn op school.

Of de themamaand een blijvertje is, weet De Groot nog niet. ,,Het is veel werk en we hebben steevast te maken met te weinig vrijwilligers. Maar het is een mooie gelegenheid om te kijken wat werkt en wat niet.”

Nieuws

menu