COC Friesland staat op omvallen, provinciale noodsteun is laatste hoop

Terwijl overal in Europa uit solidariteit de regenboogkleuren wapperen, komt COC Friesland met een noodkreet. Als de provincie niet bijspringt, valt de provinciale afdeling van de lhbtiq-belangenorganisatie om.

Sipke Jan Bousema bij het hijsen van de Friese variant van de regenboogvlag voor het provinciehuis.

Sipke Jan Bousema bij het hijsen van de Friese variant van de regenboogvlag voor het provinciehuis. Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Een tijdelijke ondersteuning van in totaal een ton voor de komende twee jaar zou de organisatie nog een kans bieden, maar de vraag is of Provinciale Staten hiertoe bereid zijn.

‘Als COC Friesland geen noodsteun krijgt, zijn wij genoodzaakt de deuren te sluiten’, schrijft de belangenorganisatie in een brandbrief aan Provinciale Staten, waarin de stand van zaken wordt geschetst. Er is geen huisvesting meer waarin bijeenkomsten mogelijk zijn of waar personen veilig en ongestoord hun verhaal kunnen doen, de directeur zit al langere tijd ziek thuis, tijd voor fondsenwerving en nieuw materiaal ontbreekt en de begroting voor het lopende jaar vertoont een tekort van ruim 47.000 euro.

Na het afbouwen van de provinciale subsidie voor deze en andere sociale organisaties per 2017, is het bergafwaarts gegaan met het COC in de provincie. Destijds wilde de provinciale politiek van deze sociale taken af, omdat dit bij de gemeenten thuis zou horen.

Daarbij was het de bedoeling dat de Friese gemeenten dan ook de nieuwe geldschieters zouden worden van organisaties als Zorgbelang Fryslân, Tûmba, het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) en Hoor Friesland.

Dat is niet gebeurd. Het FSU hield er al in 2017 mee op, Hoor Friesland moest de activiteiten in 2018 staken bij gebrek aan gemeentelijke subsidies. Nu dreigt voor het COC hetzelfde lot, omdat niet meer dan vier van de achttien Friese gemeenten samenwerken met de organisatie. En dat is te weinig om te kunnen functioneren. De gevraagde noodsteun zou het bestuur tijd moeten geven om met meer gemeenten in gesprek te gaan over structurele ondersteuning.

Motie zoekt een meerderheid

De Friese Statenfracties van GrienLinks, Partij voor de Dieren, SP en D66 komen woensdag met een motie om binnen de Kadernota in totaal een ton vrij te spelen om het COC voor twee jaar te helpen. ,,Wij vinden het niet kunnen dat Fryslân geen veilige haven meer zou hebben waar lhbtiq’ers naartoe kunnen”, zegt GrienLinks-Statenlid Elsa van der Hoek. ,,Zeker in een tijd waarin Hongarije anti-homowetgeving maakt, lhbtiq’ers nog steeds in elkaar geslagen worden of eieren tegen het raam gegooid krijgen, zoals afgelopen week nog in Leeuwarden gebeurde.”

Van der Hoek ziet nog weinig beweging bij andere partijen, maar hoopt dat er nog wat gebeurt om woensdag een meerderheid te kunnen krijgen. ,,Als we als provincie wel Thialf noodsteun geven en bijspringen bij de Fryske Akademy, dan moeten we toch ook gewoon mensen kunnen helpen die steun nodig hebben?”

Ze vindt niet dat vorig jaar een kans gemist is, toen na veel discussie Fryslân als laatste ook een regenboogprovincie werd. ,,Als we toen ook om extra subsidie voor het COC hadden gevraagd, was dat er nooit doorheen gekomen.”

De vier fracties zien nu dat de nood zo hoog is dat alle kennis en expertise met de belangenbehartiger dreigt te verdwijnen. ,,Het kan niet zo zijn dat we regenboogprovincie zijn en in oktober in Leeuwarden Roze Zaterdag vieren, maar het COC ondertussen verloren laten gaan.”