Camera bij Burgumer Mar wegens stikstof

De provincie Fryslân gaat volgend jaar met een camera continu tellen hoeveel snelle boten rondvaren in het snelvaargebied op de Burgumer Mar. Zodra er vijfhonderd vaaruren zijn gemaakt, wordt het snelvaren direct gestopt.

De provincie Fryslân gaat het aantal vaaruren tellen van snelvaarders met een camera.

De provincie Fryslân gaat het aantal vaaruren tellen van snelvaarders met een camera. Foto: ANP

Gedeputeerde Avine Fokkens wil met deze restrictie het tweede jaar van de snelvaarproef mogelijk maken. De provincie stond dit jaar voor het eerst weer snelvaren toe op het meer, als onderdeel van een tweejaarlijkse proef. Op 23 juli, na ruim een maand, oordeelde de rechter dat de proef per direct moest worden stopgezet. De gevolgen voor de natuur zouden onvoldoende helder zijn, en bovendien had de provincie ontheffing verleend op basis van de inmiddels ongeldig verklaarde Programmatische Aanpak Stikstof.

In reactie op de uitspraak gaat de provincie nu dus een maximum stellen aan het aantal vaarbewegingen, om te voorkomen dat de stikstofneerslag op het nabijgelegen natuurgebied Alde Feanen toeneemt. De neerslag mag hooguit 0,0049 mol per hectare per jaar toenemen, afgerond 0,00 mol (wat wordt gezien als niets).

Als je vier boten hebt die er vier uren per dag varen, kom je op zo’n dertig dagen

Uit een nieuwe berekening blijkt dat die grens wordt overschreden zodra er in totaal vijfhonderd snelvaar-uren zijn geweest. Daarom wordt dat aantal uren als als maximum gesteld.

De provincie wil het aantal uren bijhouden door een camera op te hangen. Die moet dagelijks tientallen foto’s maken. Op basis daarvan wordt het aantal vaaruren geteld en zodra vijfhonderd vaar-uren zijn gemaakt, wordt de proef per direct beëindigd. ,,Als je vier boten hebt die er vier uren per dag varen, kom je op zo’n dertig dagen”, aldus Fokkens.

Het is nog mogelijk dat het maximale aantal nog omhoog gaat. Dat is afhankelijk van verdere landelijke besluitvorming over stikstofuitstoot.

Het tweede punt op basis waarvan de proef werd verboden, de gevolgen voor de natuur, zegt de provincie nu te hebben ondervangen. Daarvoor is een nadere onderbouwing opgesteld.

Alleen zuidwesten

Het zuidoostelijke deel van het meer valt definitief af. De provincie wilde aanvankelijk twee opeenvolgende proeven houden in het zuidwesten en zuidoosten, en vervolgens een keuze maken. Dat gaat nu niet door: ook volgend jaar geldt het snelvaren alleen in het zuidwesten. Fokkens zei dat de meeste bezwaren zich richtten op het zuidoosten, en dat bovendien het andere deel volgens ondernemers wel zo geschikt is.

De provincie is er nog niet uit wanneer de proef in 2020 wordt gehouden. Ook moet de opzet met de camera worden uitgewerkt. Wel zei de provincie al dat die op voldoende afstand van het snelvaargebied moet komen, met het oog op privacyregels.

Het blijft de bedoeling dat na 2020 een besluit valt over het definitief toestaan van het snelvaren. Hierbij hangt nog wel de bodemprocedure bij de rechtbank boven de markt, die landschapsvereniging De Wâlden, de Marren heeft aangespannen. Voorzitter Mirjam Frieswijk laat weten dat die wordt doorgezet, nu de provincie door wil met de proef.

Nieuws

menu