Campagne moet studenten warm maken voor studie Fries

Anne Merkuur, een van de docenten Fries aan de RUG.

Anne Merkuur, een van de docenten Fries aan de RUG. Foto: Marchje Andringa

Met de gezamenlijke campagne Studearje mar Frysk! proberen de afdelingen Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden en de Universiteit van Amsterdam studenten voor een studie Fries te werven.

De drie onderwijsinstellingen willen meer bekendheid geven aan de variëteit aan studies Fries die in Leeuwarden, Groningen en Amsterdam wordt aangeboden. Volgens de initiatiefnemers van de campagne is het bij weinig studenten bekend dat men naast de eigen studie ook een minor Fries kan volgen.