Campus Fryslân begint klein, maar is vol ambitie

Ruim tweehonderd jaar na de sluiting van de Universiteit van Franeker heeft Fryslân volledig universitair onderwijs terug. Gisteren werd in de Jacobijnerkerk en op het Zaailand in Leeuwarden uitbundig de start gevierd van het nieuwe university college, de eerste bacheloropleiding van de Campus Fryslân.

Het aantal studenten dat heeft gekozen voor die bachelor Global Responsibility and Leadership (‘Mondiale verantwoordelijkheid en leiderschap’) is met 27 dit eerste jaar ,,bescheiden”. Als de faculteit hard werkt en kwaliteit levert, zal dat aantal de komende jaren groeien, verwacht Jouke de Vries, decaan van de Campus Fryslân.

Ik leau yn lytse groepen, dat mienskipsgefoel tusken studinten en dosinten

Dit jaar zijn er naast de 27 bachelorstudenten ruim zeventig masterstudenten. De groei waar De Vries op rekent, is dan ook wel nodig, want de Campus heeft als doelstelling om in vier jaar tijd op een niveau te komen dat er in totaal zeshonderd bachelor- en vierhonderd masterstudenten aan de Campus verbonden zijn.

Doelstelling

Een ambitieus streven, erkent Piet Bouma, managing director van de Campus. ,,Maar andere colleges zijn ook klein begonnen en na verloop van tijd gegroeid. Het is overigens niet zo dat de financiering plotseling stopt als we die doelstelling niet halen”, verduidelijkt Bouma.

Het is balanceren tussen de noodzaak om te groeien en het streven om ambitieuze en getalenteerde studenten aan te trekken. ,,As college meie wy selektearje ‘aan de poort’. Sa moatte studinten minimaal in 7 op wiskunde ha om hjir in oplieding dwaan te kinnen”, vertelt Jouke de Vries.

Kleinschalig

Niet iedereen komt dus zomaar binnen. De zo gewaarborgde kleinschaligheid is juist de troefkaart van zulke colleges, benadrukt De Vries. ,,Ik leau yn dat mienskipsgefoel tusken dosinten en studinten, sterke ûnderlinge kontakten, dan krije je de bêste yntellektuele wikselwurking.”

De Vries opperde in zijn lezing een strenger bindend studieadvies voor het college. Dat ligt nu op veertig van de zestig studiepunten per collegejaar, maar wat De Vries betreft mag het ministerie dat aanscherpen tot zestig van de zestig punten. Studenten moeten dan elk jaar alle studiepunten halen en ronden zo hun opleiding ook echt in drie jaar af.

Kloof overbruggen

Een jaar studeren in het college kost ruim vierduizend euro, bijna het dubbele van het reguliere collegegeld. Ellis Maurits uit Leeuwarden heeft als Friezin geluk. ,,Dankzij een fonds voor studenten uit Fryslân is het voor mij toch goed betaalbaar. Ik wilde graag deze opleiding doen omdat ik wil bijdragen aan ecologische, maar óók economische en sociale duurzaamheid in de wereld.”

Opening Academisch Jaar in Friesland #Leeuwarden@univgroningen ⁩ ⁦ @CampusFryslanpic.twitter.com/X5GWAi5acf

— Stephan van Galen (@svangalen) September 13, 2018

Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO en ambassadeur voor de Campus, herhaalde in zijn toespraak grotendeels het betoog dat hij in februari ook al tijdens een lezing in Huizum had gehouden. Hij voegde een aanbeveling aan studenten toe om niet in de Leeuwarder kroegen te blijven hangen, maar de provincie in te gaan.

,,Want als leiders van de toekomst is het aan jullie om de kloof te helpen overbruggen tussen hoog- en laagopgeleid, progressief en conservatief, stad en platteland. Die kloof bedreigt de liberale wereldorde van vrijheid en democratie en we hebben leiders nodig die daarvoor opstaan.”

Today we look back on a great opening of the University College Fryslân. Ambassador prof. Jaap de Hoop Scheffer uses the nice Frisian saying: ‘it giet oan’, it is going to happen. pic.twitter.com/Y1B9VpCeEo

— RUG/Campus Fryslân (@CampusFryslan) September 14, 2018

Nieuws

menu