Boerenstichting Caring Farmers tegen gemeenten: wacht niet op landelijk beleid, maar steek je nek uit voor de landbouwtransitie

Stichting Caring Farmers vindt dat de nieuwe gemeenteraden snel werk moeten maken van de landbouwtransitie. Een tienpuntenplan kan ze daarbij helpen.

Doetie Trinks uit Jubbega met haar geiten.

Doetie Trinks uit Jubbega met haar geiten. Foto: Rens Hooyenga

Caring Farmers is een stichting van boeren die de huidige intensieve landbouw niet toekomstbestendig vinden. Ze willen de landbouwtransitie versnellen en zetten zelf stappen richting kringlooplandbouw. Ze pleiten voor een landbouw ‘waar alle dieren buiten lopen, de biodiversiteit ieder jaar toeneemt en boeren hun klanten goed kennen’.

Nieuws

menu