Het centrum van Akkrum krijgt een opknapbeurt, maar niet alles wat inwoners willen kan nu al aangepakt worden

Het centrum van Akkrum gaat deels op de schop. De gebieden Tsjerkebleek-Heechein en Buorren-Kleef krijgen daarbij prioriteit. Ook wordt de waterrecreatie verbeterd. Voor het project is 4,2 miljoen euro beschikbaar.

De Boarne bij Akkrum.

De Boarne bij Akkrum. Foto: Niels de Vries

Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, Ondernemersvereniging VOAN en de Akkrumer Watersport (AWS) hebben samen met de gemeente Heerenveen, bewoners en andere belanghebbenden een visie gemaakt voor het centrum van Akkrum. Vanuit het Fonds Vitale Kernen is ruim drie miljoen euro beschikbaar. Vanuit de Regio Deal Zuidoost-Fryslân is nog eens bijna een miljoen beschikbaar.

Nieuws

menu