College Opsterland hoopt op groen licht nieuwbouw De Skâns Gorredijk

Na een lange periode van overleg, discussies en uitstel beslist de raad vanavond of fase één van de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in Gorredijk dan eindelijk kan beginnen.

In het najaar van 2018 ondertekenden 1400 sympathisanten nog voor het behoud van de Skâns op de huidige locatie.

In het najaar van 2018 ondertekenden 1400 sympathisanten nog voor het behoud van de Skâns op de huidige locatie. Foto: Rens Hooyenga

Het gaat om de bouw van basisschool De Treffer inclusief de kinderopvang. De grote vraag is of cultureel centrum De Skâns deel uitmaakt van deze nieuwbouw.

Uitstel van nieuwbouw van De Skâns betekent dat er een nieuw ontwerp moet komen voor De Treffer

Het college van Opsterland is voorstander van een integraal ontwerp voor school én cultureel centrum. Er is voor de realisatie van een mfa in Gorredijk zowel in het ontwerp als in de kosten rekening gehouden met gezamenlijke nieuwbouw. Uitstel van nieuwbouw van De Skâns betekent dat er een nieuw ontwerp moet komen voor basisschool De Treffer. De extra kosten worden geschat op ongeveer honderdduizend euro. Waarschijnlijk kan de school dan niet, zoals beloofd en ook al een keer uitgesteld, openen in het schooljaar 2020-2021.

Nieuwbouw van De Skâns

Nieuwbouw van De Skâns als onderdeel van de mfa biedt volgens het college meer perspectief op een sluitende exploitatie. Volgens een risicodossier van de gemeente loopt het tekort snel op als De Skâns geen jaarlijkse subsidie meer krijgt, als sport naar Kortezwaag verplaatst en als de theaterzaal niet langer wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs. Bij de nieuwe Skâns zou volgens dit dossier wel een sluitende begroting worden behaald.

Het college vraagt de gemeenteraad om niet alleen in te stemmen met nieuwbouw van basisschool De Treffer, maar ook toestemming te geven voor een voorstel inclusief kredietaanvraag voor De Skâns. Dit voorstel zou op de laatste raadsvergadering voor de zomer, op 8 juli, voorgelegd moeten worden aan de raad.

Benieuwd wat raad #Opsterland raad beslist over steeds duurder wordende mfc in Gorredijk. Wordt De Skâns een groot financieel debacle of houdt #OpsterlandsBelang zijn oude poot stijf. pic.twitter.com/WTVU1khQfS

— Landgoed Zyghwood (@zyghwood) May 22, 2019

Actiecomité

Er is eigenlijk al sinds 2015, toen de eerste plannen voor een mfa in Gorredijk bekend werden, verzet tegen nieuwbouw van De Skâns. De tegenstanders van nieuwbouw zijn verenigd in het actiecomité Dizze Skâns moat bliuwe. Eind oktober 2018 kreeg de groep nog 1400 handtekeningen op papier om alleen basisschool De Treffer en de (middelbare) Burgemeester Harmsma School te verbouwen en De Skâns buiten de plannen te laten. Deze roep ‘vanuit de mienskip’ werd volgens sommige raadsleden in Opsterland daarop veel te gemakkelijk weggewuifd.

Oppositiepartijen, maar ook coalitiepartijen zijn kritisch over de uit de pan rijzende kosten voor de mfa. De mfa mocht maximaal 12,6 miljoen euro kosten, maar vanwege stijgende bouwkosten valt de bouw zo’n twee miljoen euro hoger uit. Ook hierover vergadert de raad vanavond.

De raad van #opsterland was vanavond in Gorredijk voor een rondleiding door de Skâns. Uiteraard was de fractie van @CDAOpsterland ook aanwezig. pic.twitter.com/0uBGeiyjPL

— CDA Opsterland (@CDAOpsterland) April 2, 2019

Er is bij lokale verenigingen nog ontevredenheid over de plek die De Skâns in het laatste ontwerp inneemt. Zij drongen er een jaar geleden op aan om het cultureel centrum een prominentere plek in de mfa te geven. Nu zit De Skâns nog tussen basisschool De Treffer en de Burgemeester Harmsma School in. Jan Veenstra van scholenkoepel Comprix kondigde daarop aan, bij nog eens nieuw uitstel uit het project te stappen. Vanavond zal blijken of De Treffer vanaf september 2020 in het nieuwe gebouw kan starten.

Burgemeester Harmsma School

De Burgemeester Harmsma School maakt momenteel geen deel uit van het nieuwe ontwerp. In de aanvankelijke plannen voor de nieuwbouw werd uitgegaan van een leerlingengroei van ongeveer honderd. Maar dit blijkt geen realistische prognose. De school herbezint zich daarom op de uitgangspunten voor hun gebouwdeel.

Maandagavond wordt in de raad van Opsterland vergaderd over fase één van de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in Gorredijk.

Nieuws

menu