Dit artikel is vandaag gratis

Advies college Waadhoeke: geef een vrijwaringsverklaring als oplossing voor de toenemende regeldruk van dorpsfeesten

De Waddenzeedijk bij Koehool. Foto: Marchje Andringa

Het college van B en W van de gemeente Waadhoeke adviseert organisatoren van optochten om deelnemers een vrijwaringsverklaring te laten ondertekenen. Daarmee lopen de organisaties minder risico op schadeclaims. Dit advies volgt na vragen van de FNP over de toegenomen regeldruk bij dorpsfeesten.

Voorheen werden feesten en optochten nog georganiseerd met minder regeldruk, maar door de vele eisen omtrent vergunningen en verzekeringen wordt dat tegenwoordig steeds ingewikkelder. Organisaties worstelen met hoge kosten en aansprakelijkheidsrisico’s. Dit zet het voortbestaan van dorpsfeesten en optochten onder druk en dat baart de FNP in Waadhoeke zorgen.

Waadhoeke telt zeven dorpen die optochten met versierde wagens hebben: Sexbierum, Marsum, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Dronryp. Een collectieve verzekering is volgens het college niet mogelijk. „Niet voor de gemeente en niet voor het collectief van organisatoren.” Iedere organisator moet zichzelf voor 6500 euro per evenement verzekeren. Daar bovenop komen nog de administratieve eisen en eisen voor de wagens.

Om de organisaties te vrijwaren van mogelijke schadeclaims, adviseert het college deelnemers van de optocht een vrijwaringsverklaring te laten tekenen.

Nieuws

menu