College Súdwest-Fryslân adviseert opnieuw positief over uitbreiding van varkensbedrijf de Hemelumer Hoeve

Het college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân zegt met een alternatief voorstel te komen waarmee de gemeenteraad alsnog gevraagd wordt in te stemmen met een uitbreiding van varkensbedrijf de Hemelumer Hoeve.

Varkens op een boerderij.

Varkens op een boerderij. Foto: Shutterstock

Het bedrijf wil twee varkensstallen bouwen en zo groeien van 5200 naar 8700 varkens. Omwonenden vrezen voor geuroverlast en luchtvervuiling.

Het voorstel van het college van B en W is gebaseerd op adviezen van de FUMO en GGD Fryslân en op gesprekken die gevoerd zijn met de varkenshouder en met tegenstanders, verenigd in de werkgroep ‘Geen megastal in Hemelum’.

Geur

De inhoud ervan wordt donderdag gepubliceerd. Wat er precies in staat, is nog niet bekend. Alleen dat het gaat om aspecten als geur, stikstof en ruimtelijke impact. Het college van B en W zegt al wel ‘het verdedigbaar te vinden om vóór vaststelling van het bestemmingsplan te kiezen’.

Het besluit van de gemeenteraad in 2019 om niet in te stemmen met de uitbreiding van het varkensbedrijf, werd in maart door de Raad van State van tafel geveegd. Het besluit was, zo oordeelde de rechter, onvoldoende gemotiveerd. Het college van B en W is altijd voorstander geweest van de uitbreiding van het bedrijf en zegt ook nu te weten dat het plan voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.