College Súdwest-Fryslân adviseert opnieuw positief over uitbreiding van varkensbedrijf de Hemelumer Hoeve

Het college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân zegt met een alternatief voorstel te komen waarmee de gemeenteraad alsnog gevraagd wordt in te stemmen met een uitbreiding van varkensbedrijf de Hemelumer Hoeve.

Varkens op een boerderij.

Varkens op een boerderij. Foto: Shutterstock

Het bedrijf wil twee varkensstallen bouwen en zo groeien van 5200 naar 8700 varkens. Omwonenden vrezen voor geuroverlast en luchtvervuiling.

Nieuws

menu