College gaat aan de slag met Friese lobby bij nieuw kabinet

Gedeputeerde Staten is blij dat er eindelijk een nieuw kabinet is. ,,Wy kinne no echt los mei in misjonêr kabinet om it belang fan Fryslân ûnder de oandacht fan De Haach te bringen.”

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Van voor naar achter: Klaas Fokkinga, Friso Douwstra, Douwe Hoogland, Arno Brok en Sietske Poepjes. Avine Fokkens staat niet op de foto.

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Van voor naar achter: Klaas Fokkinga, Friso Douwstra, Douwe Hoogland, Arno Brok en Sietske Poepjes. Avine Fokkens staat niet op de foto. Foto: Wybe Fraanje

Dat zei commissaris van de koning Arno Brok dinsdag. Het college heeft de hele ochtend en tijdens de lunch vergaderd, ook met de ambtelijke top van het provinciehuis, over ,,de nije poppetsjes” in het nieuwe kabinet.

Nieuws

menu