Csg Comenius Mariënburg in Leeuwarden werkt zeer zwakke beoordeling in een jaar weg: 'Ik ben blij voor de erkenning dat we gewoon een goede school zijn'

Csg Comenius Mariënburg in Leeuwarden is het ‘zeer zwakke’ inspectieoordeel weer kwijt. Een jaar geleden oordeelde de onderwijsinspectie dat de onderwijskwaliteit onvoldoende was. Nu krijgt de school een voldoende.

De locatie Mariënburg van csg Comenius in Leeuwarden.

De locatie Mariënburg van csg Comenius in Leeuwarden. Foto: Marianne Velsink

Zeer zwak is het meest kritische oordeel dat de inspectie over een school kan vellen. Volgens de inspectie had de school te weinig zicht op de ontwikkeling van leerlingen en was er te weinig ondersteuning. Ook het planmatig werken aan onderwijskwaliteit was in de ogen van de inspectie onvoldoende.