Normaal en nuchter doen is niet altijd genoeg voor de toekomst, maar wees niet te benauwd: Fryslân heeft sterke gemeenschappen | Commentaar

In Waskemeer hebben de inwoners twee jaar terug 250.000 euro bijeengebracht om lunchcafé en ontmoetingsplek De Herberg nieuw leven in te blazen. Zeventig vrijwilligers zorgen er nu - en na corona nog méér, is de bedoeling - voor activiteiten, eten en drinken én een rendabele exploitatie. In Ferwert kochten 225 leden van een dorpscoöperatie al eerder ’t Hoekje, om het leegstaande café weer invulling te geven. En de horecagelegenheid draait weer. En in Easterlittens steunden inwoners volop de uitbater van Herbergh Het Wapen van Friesland. Zo bleven ze overeind. Het zijn drie voorbeelden van krachtige dorpsgemeenschappen die zelf werken aan (behoud van) hun leefbaarheid.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma.

Op meerdere plekken in Fryslân is sprake van (verwachte) krimp van de bevolking. Onderdeel daarvan is vergrijzing en ontgroening. Inwoners worden steeds ouder en jongeren zijn er minder. Dat kan raken aan de leefbaarheid en daarmee het proces van krimp versnellen. Want als de dorpsschool dicht gaat, willen jongvolwassenen dan wel blijven? En komen nieuwe jonge gezinnen nog wel?

Nieuws

menu