Commentaar: Regels rond mest zijn tegenstrijdig

Een boer die het goede wil voor de vogels op zijn land, maar daarbij wat mest op de bovengrond van zijn land liet liggen, wordt gestraft door de rechter. Dan lijkt het systeem rond de mestregels te falen.

Kievit bij zijn nest. Op sociale media kwam er veel kritiek op het besluit om de boer een straf op te leggen.

Kievit bij zijn nest. Op sociale media kwam er veel kritiek op het besluit om de boer een straf op te leggen. Foto: Marcel van Kammen

Het kan verkeren: je bent boer, met hart voor de weidevogels op je land. Al jaren werk je daarom samen met de vogelwacht om de nestelende kieviten en andere weidevogels zo goed mogelijk te helpen en hun nesten te beschermen. Daarom spaarde je de vogelnesten bij het bemesten van een maïsperceel, maar het was onvermijdelijk dat er daarbij wat mest op de bovengrond bleef liggen.

En dat is niet toegestaan volgens de meststoffenwet. Gevolg: korting op de landbouwsubsidie van bijna vijfduizend euro en daarbovenop een boete wegens overtreding van de regels.

Daarom spaarde je de vogelnesten bij het bemesten van een maïsperceel, maar het was onvermijdelijk dat er daarbij wat mest op de bovengrond bleef liggen

Het gebeurde een boer in de Greidhoeke, die daarvoor deze week voor de economische politierechter stond. De rechter legde de boer uiteindelijk een voorwaardelijke boete op, zo was deze week te lezen in het Friesch Dagblad : Keuze voor kievit bij mestinjectie levert boer in Friese greidhoek voorwaardelijke straf op

Weinig begrip

Voor veel lezers is deze beslissing moeilijk te begrijpen, bleek ook uit de reacties die het artikel opriep op sociale media. Veel begrip kreeg het oordeel van de rechter daar niet. Hier is een boer die het goede wil voor de vogels op zijn land, daar ook zijn best voor doet, en hij wordt gestraft. Dat lijkt krom.

Toch valt de rechter in juridische zin weinig te verwijten. Hij oordeelt naar de wet en de wet schrijft voor dat dit niet mag. Wel verlaagde de rechter de straf tot een geheel voorwaardelijke boete, in plaats van de oorspronkelijk geëiste boete van vijftienhonderd euro waarvan duizend euro voorwaardelijk. De omstandigheden van de overtreding speelden bij dat besluit een rol.

De rechter oordeelt naar de wet en de wet schrijft voor dat dit niet mag

Maar men kan wel vraagtekens zetten bij de regels die hier zijn toegepast. Blijkbaar zijn die zo rigide dat die geen ruimte geven voor een wat menselijker beoordeling. Daarbij kan men ook kijken naar de handhavende ambtenaar, die hier wel heel strikt de regels toegepast heeft, in plaats van te kijken naar die omstandigheden.

Tegenstanders van dat argument zullen inbrengen dat daarmee het hek van de dam is: waar ligt de grens als regels niet altijd toegepast hoeven te worden? Betreden we dan niet te veel een grijs gebied?

Mis met de wet

Toch lijkt het duidelijk dat het ‘systeem’ hier faalt. Als de situatie zich voor kan doen dat een boer die de weidevogels juist wil helpen toch een boete krijgt, dan is er iets mis met de wet. Die moet dan in de eerste plaats aangepast worden, want deze rechterlijke uitspraak ontmoedigt boeren die aan weidevogelbeheer willen doen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

En toch geldt ook: het altijd strikt toepassen van de regels is misschien juridisch correct, maar niet altijd wijs. Zoals het duizenden jaren geleden in een andere situatie en met een ander voorbeeld al eens werd gezegd: de sabbat is er immers voor de mens; de mens is er niet voor de sabbat.

Lees ook: Opinie: De kromme praktijk van mest injecteren

Nieuws

menu