Dit artikel is vandaag gratis

Commissaris Brok in de Vijf Mei Rede: 'Us feilichheid kin net troch oare lannen garandearre wurde'

Commissaris van de Koning Arno Brok. Foto: Marchje Andringa

Arno Brok, commissaris van de Koning in Fryslân ziet tot zijn genoegen dat de Europese Unie vooralsnog een front vormt in de strijd met Rusland. Maar er zijn veel factoren die de eensgezindheid onder druk zetten. In zijn Vijf Mei Rede uitte hij zijn zorgen. ,,Gearwurking soarget foar frede, stabiliteit en wolfeart.”

Dit zei Brok in de rede die hij 5 mei uitsprak in de Dorpskerk Huizum in Leeuwarden. Elk jaar wordt er in de kerk door een prominente Nederlander een ‘Vijf Mei Rede’ gehouden. Dit jaar werd Brok hiervoor gevraagd.

Het woord Oekraïne viel niet heel vaak in zijn toespraak. Toch is het conflict in dat land de rode draad in zijn verhaal, waarin hij vooral pleitte voor meer samenwerking tussen landen die dezelfde normen en waarden delen, ook buiten de EU.

Synisme

,,De hjoeddeistige gearwurking binnen de EU lit de lêste moanne sjen dat synisme oer de EU logenstraft wurdt.” Tegelijk vindt hij het pijnlijk om te zien dat de samenwerking niet aan de oppervlakte kwam toen Rusland Georgië, Tsjetsjenië en Syrië binnenviel.

De samenwerking in de EU lijkt nu sterk, Brok maakt zich zorgen om dreigingen die volgens hem vanuit allerlei hoeken komen. ,,Ek yn Nederlân fynt radikalisearring plak op tal fan tereinen. Ek it facisme en rassisme binnen ûnder ús en litte harren akelige gesicht sjen. Ik ha dêr noed oer.”

Aanbevelingen heeft Brok ook. Zo vindt hij dat EU-landen strenger moeten zijn voor landen die fundamentele waarden schenden. Ook moeten de EU-landen niet langer naar de Verenigde Staten kijken als het gaat om defensie. ,,Us feilichheid kin net troch oare lannen garandearre wurde.”

China

Verder vindt Brok dat we als EU nog steeds te afhankelijk zijn van het Russische gas en van China. ,,Wy sille yn de EU sels mear produsearje moatte, strategyske foarrieden oanlizze en alternative leverasiers fine.”

In dat alles ziet de commissaris van de Koning een grote rol weggelegd voor de Benelux, de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg. Hoewel de landen samen slechts 2 procent van de totale oppervlakte van de EU beslaan, zijn ze wel verantwoordelijk voor 8 procent van het Bruto Nationaal Product, 50 procent van de luchtvracht en 80 procent van de binnenvaart.

,,De benelux kin him ek fierder ynsette om foarportaal te wêzen fan EU-thema’s op it mêd fan kriminaliteitsbestriding en transport. Mar ek op it terrein fan klimaat.” Tot slot sprak Brok de verwachting uit dat het opkomstpercentage bij de komende verkiezingen voor het Europees parlement minstens 90 procent zal zijn, gezien het belang van de EU in deze tijd.

Nieuws

menu