Commissie MER concludeert: de risico’s van gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard zijn nog onvoldoende onderzocht

De ecologische effecten van gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard zijn niet voldoende onderzocht om er een vergunning voor af te geven. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER).

De Waddenzee bij Ternaard, waar de NAM wil gaan winnen.

De Waddenzee bij Ternaard, waar de NAM wil gaan winnen. Foto: ANP

De commissie rept in haar advies aan demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat van een gebrek aan ‘essentiële informatie’ in de milieueffectrapportage. Dit betreft kennis van de effecten van gaswinning op de bodemdaling in aardlagen, de natuur en broedvogelkolonies. Ook gegevens over stikstofdepositie en de uitwerking op archeologische waarden in het gebied en kleine kweldergebieden voor de kust moeten beter worden onderzocht.

Nieuws

menu