Commissie in Eastermar wil beheer over voetbalkooi niet kwijt aan de gemeente Tytsjerksteradiel

De gemeente Tytsjerksteradiel moet het beheer over de voetbalkooi in Eastermar gewoon in handen laten van de Behearsgroep Fuotbalkoai Eastermar (BFE). Dat vindt de beheergroep zelf. De groep is ‘ferbjustere en eins ek lilk’ dat de gemeente heeft besloten het beheer over te nemen.

Voetbal in een voetbalkooi

Voetbal in een voetbalkooi

Het beheer van de speeltuinen in Tytsjerksteradiel was tot nu toe in handen van commissies, bestaande uit vrijwilligers uit de buurt rond de speeltuin. De commissies hielden de staat van de speeltoestellen in de gaten, trokken bij de gemeente aan de bel als er onderhoud of vervanging nodig was en dacht mee over de inrichting van de speeltuinen.

Veiligheid en aansprakelijkheid

In juli heeft de gemeenteraad echter ingestemd met een voorstel van B en W om het beheer toch weer naar de gemeente zelf over te hevelen. Dat heeft volgens het college te maken met landelijke eisen rond attractie- en speeltoestellen. Veiligheid en aansprakelijkheid bij ongelukken zouden zo beter geregeld zijn.

Uit een enquête was gebleken dat de meeste speeltuincommissies geen bezwaar hebben hun taken aan de gemeente over te dragen, maar een zestal is het er niet mee eens, waaronder die van de voetbalkooi in Eastermar.

De voetbalkooi, bestaande uit een betonvloer met twee goals en een omheining, is geen speeltuin en hoort dus niet onder de regels rond attractie- en speeltoestellen te vallen, vindt de BFE. De groep ‘koe en kin him skoan rêde’ met de eerder gemaakte afspraken met de gemeente en dorpsbelang en wil die graag zo houden.

In swiere mûtse

De Behearsgroep betwijfelt of het toezicht op en onderhoud aan de voetbalkooi wel op peil blijft nu de gemeente de verantwoordelijkheid weer naar zich heeft toe getrokken. ‘Wy ha dêr in swiere mûtse oer op’, schrijft de groep in een brief aan de gemeente.

‘Oh ja, wy meie tenei noch wol de eagen en earen foar de gemeente wêze, mar dat meie wy dan fergees dwaan’, stelt BFE. Voor de inzet van de BFE ontving Doarpsbelang Eastermar tot nu toe zo’n 800 euro per jaar. Maar de jaarlijkse vergoeding van 29.000 euro voor de 64 gemeentelijke speelterreinen betaalt de gemeente straks niet meer uit aan de beheerders, maar houdt ze in eigen kas.

De Behearsgroep wil graag met ambtenaren van de gemeente in gesprek over het voetbalkooibeheer.