Schiermonnikoog en Vlieland krijgen extra geld voor sport. Een nieuwe regeling viel slecht uit voor de twee Waddeneilanden

Schiermonnikoog en Vlieland worden gecompenseerd nu ze minder geld voor sportondersteuning krijgen door een bundeling van subsidieregelingen. Dat belooft minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in antwoord op vragen van PvdA-Kamerleden Habtamu de Hoop en Mohammed Mohandis.

De bundeling van verschillende regelingen in de zogeheten brede Specifieke Uitkering (SPUK) was juist bedoeld om gemeenten meer financiële ruimte te geven voor activiteiten op het gebied van sport, bewegen en cultuur. Volgens de minister krijgt 98 procent van de gemeenten aanzienlijk meer geld door deze regeling.