Critici: de weidevogelcompensatie voor nieuwbouw in fûgeltsjelân werkt niet: er komt minder gebied terug én de kwaliteit is minder

Er moet een betere regeling komen voor de compensatie van weidevogelgrond die verloren gaat voor woning- of wegenbouw. Dat zeggen Milieudefensie en tegenstanders van bouwen in polder De Houn bij Leeuwarden.

Grutto in kruidenrijk grasland.

Grutto in kruidenrijk grasland. Foto: Jan Spoelstra

Statenleden bespraken woensdagavond de nieuwe Weidevogelnota. De bestaande compensatieregeling blijft in die nieuwe nota bestaan. Die regeling komt erop neer dat gemeenten toch mogen bouwen in succesvolle weidevogelgebieden, als ze die nieuwbouw in het openbaar belang achten. Ze moeten dan wel een bepaald bedrag in een fonds stoppen voor compensatie.

Nieuws

menu