De compensatieregeling voor vogels die in Fryslân hun weidegrond verliezen moet beter, aldus de provincie

De regeling voor de compensatie van weidevogelgrond die verloren gaat voor woning- of wegenbouw moet beter. Dat meldt de provincie Fryslân in een tussentijdse evaluatie over de periode 2014 - 2022.

Grutto in kruidenrijk grasland.

Grutto in kruidenrijk grasland. Foto: Jan Spoelstra

Via de regeling mogen gemeenten bouwen in weidevogelgebieden, als zij dat in het openbaar belang achten en mits ze een bepaald bedrag in een compensatiefonds stoppen.

Nieuws

menu