De complexe gehandicaptenzorg staat onder druk: 'Er is een gezamenlijk besef dat de tarieven te laag zijn'

De zeer intensieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en met moeilijk verstaanbaar gedrag dreigt vast te lopen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN). De VGN maakt zich al langer ongerust over de complexe gehandicaptenzorg. De wachtlijsten voor zeer intensieve gehandicaptenzorg lopen snel op, omdat de vergoedingen niet kostendekkend zijn.

Beeld ter illustratie.

Beeld ter illustratie. Foto: Shutterstock

Mensen met een zogeheten indicatie via de Wet langdurige zorg kunnen hun zorg regelen via het regionale zorgkantoor van een zorgverzekeraar. In Fryslân is dat het zorgkantoor van De Friesland. Zorg regelen kan op twee manieren: mensen kunnen die inkopen via het persoonsgebonden budget (pgb) of kiezen voor zorg in natura. Dan krijgen ze zorg van aanbieders waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt. Het zorgkantoor betaalt de aanbieder, bijvoorbeeld een zorginstelling. De tarieven - de vergoedingen voor de zorgverlener - worden vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).