Corona-angst houdt een klein aantal leerlingen nog thuis

Ondanks dat basisscholen weer open zijn en de leerplicht hersteld is, volgt een handjevol kinderen in Fryslân nog steeds afstandsonderwijs, uit angst voor corona. Om hoeveel leerlingen het gaat, wordt niet geregistreerd. Een aantal Friese scholen zegt momenteel één kind thuis te hebben zitten. Veel andere scholen hebben alle kinderen weer ‘in huis’ – in de klas op school dus.

Een klein aantal kinderen wordt thuisgehouden uit angst voor besmetting.

Een klein aantal kinderen wordt thuisgehouden uit angst voor besmetting. Foto: ANP

,,Het probleem is klein, maar wel groter en onduidelijker dan het was voor corona”, zegt Sonja Visser, intern begeleider op cbs Het Kompas in Heerenveen. Op deze school is één leerling thuisgebleven uit angst voor corona. ,,Dat zijn er veel minder dan in de eerste lockdown, maar toen was de leerplicht tijdelijk opgeheven. Die is nu terug. Dat ouders nu toch hun kinderen thuis kunnen houden, komt eigenlijk doordat er nu een grijs gebied is ontstaan.”

Goede reden

Ouders met een kwetsbare gezondheid kunnen nu wel degelijk een goede reden hebben het thuisonderwijs voort te zetten, vindt ook Gosse Bies, directeur van cbs De Twirre in Eastermar. Op zijn school volgen twee kinderen uit één gezin tijdelijk weer thuisonderwijs omdat de vader ziek is. ,,Bij zo’n verzoek twijfel je wel even. Er is een leerplicht, maar tegelijk weet ik dat deze kinderen sterk zijn en thuis goed opgevangen worden. Dat speelt ook mee.”

Webcam

De onderwijsassistent van de school verzorgt momenteel het afstandsonderwijs voor de kinderen. Waar mogelijk kijken ze vanuit huis via een webcam mee tijdens de lessen in de klas. Ideaal is anders, vindt Bies, ,,Maar het is de keuze die dit gezin nu maakt.”

Bij het ministerie van Onderwijs, dat over de regels rond leerplicht gaat, staat overeind dat kinderen op school het beste onderwijs krijgen. ,,Een school zal naar de specifieke situatie kijken. Onderwijs op school heeft de voorkeur, maar er zijn nu omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat een school in overleg met het gezin besluit toch ruimte te geven voor onderwijs op afstand”, zegt een woordvoerder van het ministerie. ,,Dat maatwerk was er altijd al en wordt nu ook toegepast.”

Begin april verwacht het ministerie cijfers over hoeveel leerlingen niet naar school gaan vanwege corona, bijvoorbeeld omdat de leerling een kwetsbare gezondheid heeft of een gezinslid dat tot een risicogroep behoort.

Leerplichtambtenaren van de gemeente Leeuwarden komen pas in beeld als kinderen helemaal geen onderwijs volgen. ,,Dat zal de reden zijn dat we hier geen toename van verzuim zien, want scholen spannen zich zo in dat er altijd wel een vorm van onderwijs overblijft”, licht Erik Krikke namens gemeente Leeuwarden toe.

Niet de dupe

Bij de scholen van PCBO Leeuwarden speelt het probleem nauwelijks. ,,In totaal blijven zeven van de 3328 leerlingen thuis”, zegt directeur Hans Greidanus. ,,Met de ouders hebben we goed contact. Voor ons staat voorop dat kinderen niet de dupe worden van de situatie. Daar handelen we naar.”

Her in der in de provincie, bijvoorbeeld in Dronryp, zijn signalen dat één of een aantal gezinnen de kinderen thuis houden uit angst voor besmetting.