Coronacrisis bederft het feestje voor Koornbeurs in Franeker

Het leek voor Theater de Koornbeurs in Franeker een geweldig seizoen te worden. Na jaren van malaise kwamen er eindelijk meer bezoekers naar de voorstellingen. De coronacrisis bederft het feestje.

Theater de Koornbeurs. Foto: Marchje Andringa

Theater de Koornbeurs. Foto: Marchje Andringa

Eindelijk de wind in de rug. Na jaren van dalende bezoekersaantallen stevende Theater de Koornbeurs in Franeker af op een van de beste seizoenen van de laatste jaren. Tot halverwege het lopende theaterseizoen lag het aantal bezoekers zo’n 20 procent hoger dan een jaar eerder. De coronacrisis doet alle mooie cijfers van twee maanden geleden echter verbleken.

Met de steun van de gemeente en enkele nieuwe initiatieven lukte het de Koornbeurs om de negatieve spiraal om te buigen. De cijfers stemden wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke in februari, toen het virus nog niet in ons land had toegeslagen, nog optimistisch. Eindelijk kon hij een positief verhaal over het zo geplaagde theater naar buiten brengen. ,,De Koornbeurs kaam regelmjittich negatyf yn it nijs. No koene wy in moai ferhaal fertelle”, aldus Dijkstra.

Abrupt afbreken

Maar van dat mooie verhaal is als gevolg van de coronacrisis weinig meer over. De Koornbeurs heeft evenals andere theaters het seizoen abrupt moeten afbreken en alle geplande voorstellingen geannuleerd. Wethouder Dijkstra maakt zich zorgen. ,,It is net in bedriuw mei in soad fet op de bonken. Wy hâlde op it stuit de finger oan de pols.”

Over financiële ondersteuning door de gemeente wil de wethouder nu nog geen mededelingen doen. ,,Dêr wol ik no noch net op foarút rinne, sa fier binne wy noch net.”

Dijkstra geeft aan dat er naast de Koornbeurs ook andere culturele instellingen in de gemeente zijn die door de crisis in problemen komen.

Mar dy oardel meter jildt ek foar de artysten op it toaniel. Ik sjoch it net sitten

Directeur Titia Huisman van de Koornbeurs geeft aan dat zonder financiële ondersteuning de toekomst erg onzeker is. Ze rekent daarbij op steun van de gemeente en provincie. Huisman gaat er vanuit dat er uit de pot van driehonderd miljoen euro, die cultuurminister Ingrid van Engelshoven deze week beschikbaar stelde, niets terechtkomt in Franeker. Het geld gaat naar grote rijksgesubsidieerde instellingen. ,,Dêr heart de Koornbeurs net by.”

Minder stoelen

Huisman weet nog niet hoe groot de schade van de coronacrisis voor haar theater is. Ze kan ook de gevolgen van de anderhalvemetereconomie nog niet goed overzien. Onder normale omstandigheden biedt de grote zaal plaats aan 423 bezoekers. ,,Wolle wy foldwaan oan de nije situaasje dan soe sa’n 50 oant 60 persint fan de stuollen der út moatte. Mar dy oardel meter jildt ek foar de artysten op it toaniel. Ik sjoch it net sitten.”

Voorlopig blijft het ook voor de Koornbeurs afwachten. Bezoekers van geannuleerde voorstellingen kunnen een tegoedbon krijgen die dertien maanden geldig is.

Bezoekers zouden het geld kunnen terugvorderen. ,,Mar dat bart by ús net. Wy ha in hiel trou publyk.”

U kunt ons helpen de journalistieke onafhankelijkheid in Fryslân te waarborgen. Klik hier om een bijdrage te leveren.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over het coronavirus? Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws

menu